תרבות More for Less

שלב זה מתחיל בהפיכת הפתרונות שגובשו בשלב הקודם ותוכננו לפרטים, למציאות הארגונית החדשה. המטרה המרכזית שמנחה את אופן הביצוע, היא שהארגון יידע ליישם בעתיד מהלכים דומים עצמאית, בהובלת המנהלים.

יישום

תהליך של יישום פתרונות הוא תהליך של שינוי. מרכיב חשוב בהובלת שינוי הוא התמודדות מושכלת עם התנגדויות. ככל שמהלך השינוי כולל התייחסות לכל ההיבטים, ההסתברות להתנגדות תקטן. עקרון חשוב נוסף של הגישה ההוליסטית לניהול שינוי, הוא התאמה לארגון, מאפייניו, העיתוי ורמת הבשלות.

הטמעה

היישום מבוצע ברובו בצוותי עבודה, בהנחייה מקצועית שלי. הצוותים כוללים מנהלים ועובדים. חברי הצוות חווים ומתרגלים תהליך מלא של מעבר מרעיון לביצוע, כולל: תכנון מוקפד, איפיון מפורט, תקשור, תיעוד, בקרה, הדרכה וחניכה. הם לומדים כיצד להתמודד עם אתגרים שעולים בתהליך מימוש הפתרונות. התוצאה הישירה היא שבהיותם חלק אינטגרלי ממהלך השינוי, הם תומכים בהפנמה מלאה שלו בארגון.

מושם דגש על בחינת אפקטיביות הפתרונות. מוצגת תקופתית תמונה של "לפני" ו"אחרי" וניתן מענה שוטף לקשיים והתנגדויות שעולים מהשטח, להבטחת הטמעה מלאה ואפקטיבית ומיסוד הפתרונות.

תרבות

גישת More for Less  מעודדת עובדים ומנהלים להיות מעורבים ומשפיעים, לקחת אחריות מלאה על הפעילות, להעמיק בהבנת התמונה הרחבה, להרים "דגלים אדומים" ולהוות חלק משמעותי בניהול שינויים. מניסיוני בארגונים רבים, מעורבות זו תורמת במספר מימדים כמו העצמה, מחוייבות, התפתחות אישית ופרודוקטיביות. הכלים שרכשו, ההתנסות החוויותית והמתודולוגיה הסדורה מקנים למנהלים ולעובדים יכולת גבוהה לייצר באופן שוטף סיטואציות More for Less.

 

חניכת מנהלים וסדנאות More for Less:

בכדי לחזק יכולת זו יועברו סדנאות למנהלים, במסגרתן יבוצע ניתוח Case studies של סיטואציות More for Less ותתבצע חניכה אישית למנהלים נבחרים.

 

 

חזרה לפתרונות More for Less | חזרה לשיטת More for Less

מפתרונות ליישום, הטמעה ומיסוד

לסיכום

החשיבה בביצוע פרויקטי More for Less היא לטווח ארוך, כאשר הביצוע הוא בשלבים:

  • טווח מיידי – קצר: השגת תובנות ותוצאות ראשונות
  • טווח בינוני: יצירת פתרונות ויישומם
  • טווח ארוך: השקעה בחניכת המנהלים כגורם מוביל שינוי