שיטת More for Less

המטרה

השגת ביצועים מיטביים וגמישות גבוהה לשינויים לאורך זמן

השלבים

השיטה מבוססת על שלושה שלבים, באמצעותם יוכל כל מערך שירות או תפעול להגיע לרמת פרודוקטיביות גבוהה, תוך זמן קצר יחסית, ולהמשיך להשתמש בכלי 
More for Less עצמאית לאורך זמן, להשגת תוצאות ארוכות טווח
:

נקודת המבט

מכיוון התוצאה ולא מכיוון המשאבים.
השאלה היא "כיצד אנחנו יכולים לספק ערך ללקוח ולארגון בצורה האפקטיבית ביותר" (ואז להתאים את המשאבים הדרושים) ולא מהכיוון של "כיצד ניתן לקצץ?"

המוטו

"אל תנסה לעשות יותר. נסה לעשות יותר מהדברים המועילים."

הקו המנחה

השיטה מבוססת על עקרון פרטו, המבחין בין עיקר לטפל, ומנחה להתמקדות בכ-20% מהנושאים שאחראים לכ- 80% מהתוצאות.
בארגונים ובמערכי שירות ותפעול מתבצעות פעולות רבות ומתקיימים תהליכים רבים, אך לא כולם אפקטיביים ומשיגים את התוצאות הרצויות, ביחס למשאבים המושקעים. השיטה מסייעת למנהלים להתמקד בכ-20% מהפעולות האפקטיביות ביותר לארגון, שיביאו לכ-80% מהתוצאות הרצויות.

הגישה

יישומית - הוליסטית – אינטגרטיבית. התייחסות לכלל ההיבטים הקשורים ליכולת לחולל מצב של More for Less ולמאפייני הארגון בנקודת הזמן.

הבונוס

הערך המוסף הגדול ביותר של השיטה בהסתכלות לאורך זמן, היא ביצירת דור מנהלים מובילי שינוי, שתרבות More for Less תוטמע אצלם באופן שתהפוך לאחד מכלי הניהול הבסיסיים שלהם.

אופן הביצוע

מקסום הפרודוקטיביות בביצוע פרוייקטי More for Less ע"י שימוש מושכל במשאבים פנימיים של הארגון.

 

הייעוד

השגת יותר תוצאות: 

הכנסות, לקוחות, תפוקות, שביעות רצון, איכות, בקרה, מהירות ביצוע, פנאי 

בהשקעת פחות משאבים:

עבודה, זמן, כסף, תקורות, אנרגיה, מאמץ

בכל הרמות:

מערך תפעולי / צוות / תפקיד / עובד ספציפי

שלבי השיטה

הרקע

שיטת More for Less פותחה על ידי איריס אלטמן, לאחר שנים רבות של עבודה והכרות מעמיקה עם ארגונים מגוונים, ניהול פרויקטים מורכבים ומאתגרים, והובלה של מהלכי הקמה ושיפור רחבי היקף, כמהנדסת, מנהלת וכיועצת חיצונית.

 

צרכים מול יכולות

אבחון ממקד

ממידע לידע, תובנות וכיווני פעולה

Operations Snapshot

"אל תנסה לעשות יותר.
נסה לעשות יותר מהדברים המועילים"

More for Less

קרא עוד...

פתרונות

מתובנות וכיווני פעולה לפתרונות

More for Less Solutions

"לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה
חשיבה שהשתמשנו כשיצרנו אותן"

אלברט איינשטיין

קרא עוד ...

הטמעת תרבות

מפתרונות ליישום, הטמעה ומיסוד

More for Less forever

"תן לאדם דג, ועשהו שבע ליום אחד.
למד את האדם לדוג, ועשהו שבע לכל החיים"

פתגם אינדיאני

קרא עוד ...