סיפורי הצלחה - תפריט "טעימות"

  • איפיון והקמה של מערך שירות ייחודי, משלב גיבוש פילוסופיית השירות, תפיסת ההפעלה, איפיון תהליכים, מערכות, כלי בקרה ויישומם ועד הפעלה מלאה
  • הקמת מערך תגמול מבוסס ביצועים, הכולל עשרות מודלים, לאופרציה מורכבת כוללת מערכי שירות, מכירות ותמיכה טכנית
  • הובלת "מהפכת שירות" בחברת תקשורת, בכלל גופי השירות
  • הובלה של הקמת מערך שירות מורכב ב- Outsourcing , משלב האיפיון ועד לעלייה לאויר
  • איפיון מחודש של מערכת מידע ארגונית מתקדמת, לשיפור וקיצור דרמטיים של תהליכי טיפול פיננסיים מורכבים
  • פיתוח קורס יישומי - ייחודי בניהול On-line לאחראי משמרת במוקדי שירות
  • איפיון, יישום ומיסוד מנגנון מדידה ותגמול מבוסס ביצועים, למערך טכנאי שטח מהגדולים בישראל
  • הקמת תחום איכות השירות בארגון תקשורת
  • צמצום משמעותי במשך הזמן המושקע בטיפול בלקוחות במוקד תמיכה טכנית מורכב, ע"י הפעלת כלל 20/80 על תוחלת הזמן