אתגרים

 1. האם הארגון שלך מתמודד עם תנאים משתנים בסביבה העסקית?
 2. האם אתה נדרש לפעול בתנועה מתמדת ובגמישות, תוך עמידה באתגרים חדשים?
 3. האם אתה נדרש להרחיב את תחומי האחריות והפעילות, ללא תוספת משאבים?
 4. האם קיים במערך שלך תחום שמחייב שיפור משמעותי של הביצועים והתוצאות?
 5. האם אתה מעוניין לבנות דור מנהלים מובילי שיפור מתמיד, כחלק מתרבות הניהול?

איומים

 1. האם מדובר על מהלך בסדרי גודל שלא הובלת בעבר?
 2. האם ייתכן שאין לך תמונה מצב מספקת בכדי לקבל החלטה מושכלת?
 3. האם קיים סיכון שלא תצליח לחולל את השיפור ולעמוד בדרישות?
 4. האם אתה מאתר חסמים ארגוניים שעלולים לבלום את המהלך?
 5. האם יש חשש שהצוות הניהולי לא ידע להוביל מהלך שיפור משמעותי?

הזדמנויות

 1. האם חשוב לך לדעת מהם הנושאים והפעולות שבהם עליך להתמקד?
 2. האם תמונת מצב עדכנית-אינטגרטיבית של המערך שלך תסייע לך?
 3. האם חשוב לך לדעת מהם המהלכים שיש לבצע כדי לחולל את השינוי?
 4. האם התייחסות הוליסטית לשינוי תיצור קרקע יציבה לחולל אותו?
 5. האם הטמעת שיפור מתמיד, כחלק מתרבות הניהול תתמוך בך?

פתרונות

 1. תמונת-על אינטגרטיבית, כמותית ואיכותית, להתמקדות ובניית תוכנית פעולה
 2. טיפול שורש בנושאים המהותיים המשפיעים דרמטית על התוצאות
 3. ליווי מנהלים להנחלת תרבות More for Less
 4. ליווי יישום הפתרונות עד להטמעה מלאה
 5. טיפול בכל ההיבטים ליצירת התנאים לחולל מהפכת More for Less

מה נדרש?

 1. לקבל החלטה שנדרש כאן מהלך משמעותי שלא ניתן לבצעו כחלק מהשגרה
 2. להחליט שאיריס אלטמן היא הגורם המקצועי המתאים ביותר לתמוך בך בהובלת השינוי
 3. להגדיר במשותף את מסגרת העבודה בצורה ברורה ובהירה
 4. לטפל בהיבטים האדמיניסטרטיביים: היקף שלב א' – אבחן ממקד 70-100 שעות (תלוי בארגון)
 5. לתקשר ולצאת לדרך, בשיתוף פעולה מלא ועם מוטיבציה גבוהה ליישם More for Less

 

 

 

חזרה