גישה הוליסטית בחילול מצבי More for Less

  • היבטים ארגוניים וניהול שינוי – יכולת הובלת שינוי במצב הקיים, עוצמת ועומק השינוי, שלבי השינוי, בחינה מוקדמת של אפקטיביות השינוי
  • הנחות עבודה ופרדיגמות ארגוניות – בחינה / ביטול / שינוי
  • היבטי משאבי אנוש – התאמת עובדים לתפקידם, שילוב תפקידים, פרופיל
  • היבטים תהליכיים – ניתוח, שיפור, פישוט, מיזוג, מיכון
  • היבטים תפעוליים – מודל תפעולי, ממשקים
  • היבטים כמותיים – תפוקות / תשומות, מדידה ובקרה, בחינת כדאיות כלכלית, אפקטיביות השינוי

 

חזרה לתרבות More for Less