עקרונות פעולה

כיועצת, ההתמחות שלי היא בניהול פרוייקטים כ - Focal point , בראייה אינטגרטיבית – מערכתית, בהתאמה וברגישות לצרכי הלקוח.

אני מבצעת את הפעילות תוך שיתוף, שילוב והנחייה של משאבי הארגון להשגת אפקטיביות מכסימלית והטמעה מיטבית, מתוך אמונה שההסתברות להצלחה ביישום הפתרונות והטמעתם עולה משמעותית במודל פעולה כזה.

עקרון מנחה מרכזי שאני מיישמת הוא פשטות. הפרוייקטים מבוצעים "בגובה העיניים", מתוך אמונה ש"אם זה לא יהיה פשוט, זה פשוט לא יהיה".

ההיבט הכמותי הוא מרכיב משמעותי בכל פרוייקט בו אני מעורבת,כולל בחינת התוצאות בשטח ע"י הצגת תמונת "לפני ואחרי".

אני שואפת ליישם בארגונים שיטות וכלים מתקדמים, אך לא בכל מחיר. למאפייני הארגון וצרכיו בנקודת הזמן יש משקל כבד בתהליך בחינת ובחירת הפתרונות.

תוצרי העבודה שאני מוסרת לארגון הם נגישים, מובנים ומעשיים. תוצרים אלו מלווים לעתים בחניכה ציוותית או אישית.

אני מבצעת חשיפה אפקטיבית וממוקדת של התקדמות הפרוייקט לגורמים הרלוונטים בארגון.

מערכת היחסים המיוחדת שאני יוצרת עם הגורמים בארגונים שאני עובדת מולם, כגורם הפועל כחלק אינטגרלי מהארגון, אך שומר על זווית המבט החיצונית-אובייקטיבית, מאפשרות לי להיות גורם משפיע, מוביל ומתווה דרך חדשה.

 

חזרה לאודות