חוויית הלקוח בעבודה עם איריס אלטמן

במישור הניהולי

 • השתלבות ופעולה כגורם פנים-ארגוני אך עם ראייה ותוצרים של גורם חיצוני
 • עבודה עצמאית וחיבור בצמתי החלטה משמעותיים בלבד
 • עבודה צמודה עם המנהלים ועם כל הדרגים בשטח
 • עמידה מוקפדת בלוחות הזמנים
 • הצפה של מכשולים / עיכובים / דילמות
 • קשר מתמשך ע"י פעילות בתחומים משיקים או משלימיםעל בסיס הכרות עם הארגון מפרוייקט ראשון / לאורך זמן

במישור המקצועי

 • אין פשרות על איכות
 • יש שיקולי עלות – תועלת לאורך כל הדרך
 • חדשנות, יצירתיות ומקוריות בפתרונות
 • הפרוייקטים מבוצעים בראייה הוליסטית של מכלול ההיבטים ותוך שילוב מומחים
 • בחינה של אפקטיביות הפתרונות שיושמו כחלק מתהליך ליווי היישום

במישור הבין-אישי

 • רגישות כלפי כלל הפונקציות בארגון
 • יצירת קשרים בין אישיים טובים המובילים לתרומה מקצועית מעבר לגבולות הפרוייקט

 

חזרה לאודות